TAZZARI EV TECHNOLOGY עוסקת בפיתוח ויצור רכבים חשמליים החל שהשרטוטים הראשוניים, יצור אבי הטיפוס ועד למוצר הסופי, שמאושר ומוכן ליצור על ידי מותגים שונים.

המחלקה תומכת ומאשפרת לחברות זרות אשר רוצות להקים מפעל ליצור רכבי טזארי במדינותיהם ולעשות שימוש בטכנולוגיה של טזארי.