Tazzari EV מסגרות נולדו באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת ביותר מכונית ספורט.

תוכננה ועצבה באמצעות הטכנולוגיה של טזארי EV, מיוצרת באופן בלעדי במפעלי היציקות של חברת טזארי (מובילים באירופה כבר יותר מ-50 שנה בתחום יציקות רכיבים לתעשיות הרכב והאופנועים) השלדה מורכבת מיציקות אלומיניום, ומפרופילים מאלומיניום ופלדה. רכיבים אלה מחוברים תוך שימוש בדבקים ומאגדים תעופתיים – ומבטיחים שלרכבים החשמליים של טזארי יהיה משקל נמוך וחוזק מבני גבוה במיוחד.

מרכב קל במיוחד

הרבה יותר ממכונית חשמלית "פשוטה"

מגע קל בלוח המכשירים המרכזי משנה את הביצועים באופן מידי

אחד מהמאפיינים שמבדיל בין הרכבים החשמליים של טזארי לאחרים הוא ממשק האדםמכונה עם 4 מודי הנהיגה.

רק געו במסך המגע ושנו באופן מידי את מוד הפעולה של הרכב. השינוי מופעל מידית על דוושת התאוצה ועל מנגנון מחזור האנרגיה והבלימה.

בחרו מבין ארבעת מודי הנהיגה: מהירות (Race), רגיל (Standard), חסכוני (Economy) וגשום (Rain) להתאמה מיטבית בין הטווח, הביצועים ומזג האוויר.

מהירות, רגיל, חסכוני וגשום

תבחרו מתוך 4 מודי נהיגה